About Us

We are developing to grow your business with unmanned aerial vehicles.
  • Misyonumuz
  • Vizyonumuz
  • Biz Kimiz?

1995 yılından bu yana hizmet veren IKARUS Havacılık bünyesinde kurulan Dronecare 2016 yılından beri bir çok konuda Endüstriyel Teknolojik Çözüm hizmetlerine devam etmektedir.  DroneCare olarak misyonumuz halihazırda sahip olduğu teknoloji, bu teknolojiyi kullanabilme becerisi ve müşterilerine sunarken ki titizliğinden yola çıkarak tüm dünyada çok hızlı ilerleyen ve her geçen gün daha geniş bir tabana yayılarak genişleyen insansız araç servis yelpazesini  müşterilerine en üst kalitede ve ciddiyette sunabiliyor olmak. Pazarın hizmet projelerinde sadece Türkiye’de değil bölgede,  sektörde belirleyici yapılardan birisi haline gelmek.

1-  Teknolojik insanlı &  insansız araçların gelişimlerini yakından takip etmek.  Yeni teknolojileri kendi potasında eritmek ve onları bir adım ileriye doğru geliştirmek.

2-  Yenilebilir enerji sektörü, doğalgaz, petrol, kömür, nükleer gibi diğer enerji sektörlerinde ve tüm sanayi konularında insansız araçların hizmet kapasitelerini araştırmak , sektörün  ihtiyaçlarını belirlemek, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda ürünler oluşturabilmek.

3-  Tarım , madencilik , kent , karayolları, arazi, tapu ve kadastro, lojistik, İç güvenlik, araç İzleme, trafik, kampüs, deprem, harita vb. gibi coğrafi bilgi sistemleri konularında insansız hava araçlarının hizmet kapasitelerini araştırmak , sektörün ihtiyaçlarını belirlemek, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda ürünler oluşturabilmek.

4-  Bölgesel konum avantajlarını kullanarak kaliteli ürün ve servis yelpazesini komşu ülkelerde de sunabilmek

5- İnsani yardım, acil durum ve afet bölgesi tespitlerinde öncü rolü alabilmek.

6- Doğal hayatı ve Çevre koruma sosyal projeleri desteklerinde bulabilmek.

25 yılı aşkın deneyimizin bize sağladığı yeteneklerimiz doğrultusunda farklı insanlı,  insansız, robotik araçlarla Otomatik tanımlama ve veri yakalama ( AIDC ) methodları ile toplanan dataları anlamdırır, işlenir hale getirir ve bu işlenen datalarla oluşturulan  raporları Endüstrinin farklı konularında hizmet veren müşterilerine sunar.

Who are we?

In line with our capabilities provided by our experience of more than 25 years, we prepare and process the data collected with automatic identification and data capture (AIDC) methods by different manned, unmanned, robotic vehicles. Then we present the reports of this processed data to our customers serving in different fields of the industry.

Our Mission

Dronecare, established within IKARUS Aviation which has been serving since 1995, has been continuing its Industrial Technological Solution services in many fields since 2016. As DroneCare, our mission is to offer our customers the highest quality service including a wide range of unmanned aerial vehicles, which are rapidly spreading across the world, relying on our technology, competence in the field and meticulous application. We also aspire to become a leading company of the sector not only in Turkey in but also in the region.

Our Vision

1- To follow technological advancements in UAS closely, adapt these advancements and carry them further.

2- To investigate the potential and advantages of UAS in renewable energy sectors such as wind, solar, hydroelectric as well as natural gas, oil, coal, and nuclear energy; to find out the needs in the sector and create products to meet them.

3- To investigate the potential and advantages of UAS in agriculture, mining, urbanization, land and cadaster, logistics, domestic security, vehicle tracking, mapping, traffic, earthquakes, etc.; to find out the needs in the sector and create products to meet them.

4- To provide quality products and services in the neighboring countries, too, making use of the geographical advantage of Turkey.

5- To have a leading role in humanitarian support, emergencies, and disaster areas.

6- To support social projects for the protection of Natural Life and Environment.

Our Qualification Documents

Our Team

https://www.dronecare.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/dronecare-logo.png
DroneCare is an IKARUS Aviation brand.

SUBSCRIBE NOW

    Powered by OP